Osymo

S tím, jak svět nyní stárne, slábne v nás proud moudrosti.

Vesmír